A Büntetés-végrehajtásról

A büntetés-végrehajtási szervezet a Belügyminisztérium alá tartozó állami, fegyveres rendvédelmi szerv. Középirányító szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, amely alá 31 bv. intézet, 10 gazdasági társaság, illetve 3 intézmény – a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszéke, illetve a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ – tartozik. Az első két intézmény a személyi állomány képzésére szolgál, míg az utóbbi egészségügyi intézmény a fogvatartottak ellátását biztosítja. Személyi állományunk létszáma meghaladja a 9000 főt.

A büntetés-végrehajtási szervezet a törvényben meghatározott szabadságelvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, a szabálysértések miatt kiszabott pénzbírságok átváltoztatása folyamán megállapított elzárásokat, továbbá – a törvény által megállapított körben – idegenrendészeti őrizetet is végrehajtja.